Visie

Stemmetjes

Kinderen kunnen meedogenloos zijn in hun mening over kleding. Zodra je ook maar een beetje afwijkt van het gemiddelde, groeit de kans op afkeurende blikken of erger: pesterijen. Het is moeilijk om je niet te laten leiden door dat wat ‘hip’ is. Deze imagostrijd begint al vroeg. Denk er maar eens over na: bepaalden jouw […]