Privacy en cookies

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de website www.dyanne.nl. Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

1 Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Beekman Staffstyling B.V. is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Beheerder informatie:

Beekman Staffstyling B.V.
De Corridor 21C
3621 ZA Breukelen
The Netherlands
[email protected]

Bedrijfsregistratie: Kamer van Koophandel
Registratienummer: 56576110
BTW-nummer:NL852194675B01

2 Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wanneer?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, deelneemt aan onze evenementen, of gebruik maakt van onze site.

3 Deze persoonsgegevens omvatten uw:

 • Contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres;
 • Login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID;
 • Persoonsgegevens waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis;
 • Betalings- of credit card gegevens;
 • Gegevens over fysieke eigenschappen, waaronder lengte, gewicht en lichaamsafmetingen (zoals geschatte paslengte en schoen- en voetafmetingen of kledingmaat);

4 Kinderen

Wij voldoen aan lokale wetgeving en staan kinderen onder de wettelijke leeftijdsgrens van het land waarin zij woonachtig zijn niet toe zich te registreren op onze site. We zullen om toestemming van de ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordiger(s) vragen wanneer kinderen deelnemen aan Beekman Staffstyling B.V. win acties en evenementen.

5 Hulpmiddelen om te beheren welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze site, geven we ook tegelijkertijd kennis van, of vragen wij toestemming voor bepaalde praktijken. Wij zullen bijvoorbeeld toestemming vragen om u pushberichten te sturen. Wij kunnen deze toestemming verkrijgen via de site of door gebruik te maken van de standaardmachtigingen die eventueel beschikbaar zijn op uw apparaat.

In veel gevallen bieden internetbrowsers of mobiele toestellen aanvullende hulpmiddelen waarmee u zelf kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën persoonsgegevens verzamelt of deelt. Uw internetbrowser of mobiele toestel kan bijvoorbeeld hulpmiddelen aanbieden waarmee u het gebruik van cookies of het delen van uw locatie kan beheren. Wij moedigen u aan om u vertrouwd te maken met deze hulpmiddelen die beschikbaar zijn op uw toestel en deze te gebruiken.

6 Waarom en hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:

Wanneer u onze site gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren. Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet op www.dyanne.nl, of als u deelneemt aan een evenement of een promotie, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop, het evenement of de promotie. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gegevens over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u heeft gekocht, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.

Op overeenkomstige wijze, om content op sociale media te delen kan het nodig zijn om de accountgegevens van uw sociale media-account op te geven om u aan te melden.

7 Om informatie over onze producten, diensten en evenementen te delen en voor andere promotiedoeleinden

Wanneer u daarvoor toestemming geeft, sturen wij u marketingberichten en nieuws over de producten, diensten, evenementen en andere promoties van Beekman Staffstyling. Nadat u toestemming hebt verleend, kunt u zich op elk moment afmelden.

Indien u een bestaande klant van Beekman Staffstyling bent (bijvoorbeeld wanneer u eerder een bestelling bij ons hebt geplaatst) kunnen wij, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, de door u verstrekte contactgegevens gebruiken om u marketingberichten te sturen over soortgelijke Beekman Staffstyling producten of diensten (tenzij u zich hiervoor heeft afgemeld). In andere gevallen vragen wij uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten. Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

8 Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden

Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering. Als u een aankoop doet bijvoorbeeld gebruiken wij de informatie die u ons verstrekt in het kader van die aankoop, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige zaken, audit- en andere interne functies. Wij kunnen persoonsgegevens over uw gebruik van onze producten en diensten aanwenden om uw gebruikservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en onderhoudsproblemen vast te stellen en onze site te beheren.

9 Om de rechten, eigendom of veiligheid van Beekman Staffstyling, het merk DYANNE of anderen te beschermen

Wij kunnen uw persoonsgegevens over hoe u onze site gebruikt eveneens gebruiken ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze algemene voorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.

10 Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden

Wij gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers onze site en diensten gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers van www.dyanne.nl producten zoeken en vinden gebruiken om een beter inzicht te krijgen in hoe we het best producten kunnen indelen en presenteren in onze webshop.

11 Andere doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover nodig uw toestemming vragen.

12 Wettelijke grondslagen

Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, afhankelijk van de wijze waarop u interactie heeft met onze site.

 • Indien u Beekman Staffstyling producten van onze site koopt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren. Wij hebben bijvoorbeeld uw betalings- en contactgegevens nodig om uw bestelling te verwerken en te bezorgen.
 • Wij baseren ons tevens op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, om te voldoen aan een wettelijk vereiste of om uw vitale belangen te beschermen.

13 Delen van uw persoonsgegevens

Beekman Staffstyling deelt uw persoonsgegevens met:

 • Beekman Staffstyling entiteiten voor de doeleinden en onder de voorwaarden als hierboven vermeld;
 • Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Beekman Staffstyling, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van het merk en producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan wij overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (I) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (II) illegaal gebruik van onze site inbreuken op de Algemene voorwaarden van onze site en ons beleid te voorkomen; (III) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (IV) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak).
 • Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend.

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

14 Delen van gegevens door uzelf

Wanneer u bepaalde functies op onze site gebruikt, kunt u een account aanmaken dat mogelijk informatie bevat zoals uw naam, adresgegevens en woonplaats. Wij raden u aan vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens.

15 Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens

Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen.

16 Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacy beleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat wij uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw Beekman Staffstyling account aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden).

17 Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken tot: (I) toegang tot uw persoonsgegevens; (II) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (III) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (IV) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via: [email protected]

18 Afmelden voor directe marketing

Als u een Beekman Staffstyling account heeft, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van de marketingberichten van Beekman Staffstyling door uw e-mail te wijzigen door te klikken op de afmeldingslink of onze afmeldingsinstructies op te volgen die in het bericht staan. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens in onderstaand hoofdstuk ‘Vragen en Feedback’.

19 Cookies en pixel tags

Wanneer u onze site gebruikt, verzamelt Beekman Staffstyling informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: (I) IP-adres; (II) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of uw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (III) de unieke ID en het type van uw toestel; (IV) domein, browsertype en taal; (V) besturingssysteem en systeeminstellingen; (VI) land en tijdzone; (VII) eerder bezochte websites; (VIII) informatie over uw interactie met onze site, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (IX) toegangstijden en verwijzende URL’s.

Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze site door middel van cookies, plugins van derden en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden.

Wij gebruiken cookies en pixeltags om het gebruik van de site door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten (zoals land- en taalkeuzes). Dit stelt ons in staat om diensten te leveren aan onze klanten en hun online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de site, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om onze site te verbeteren. In het algemeen zijn er drie categorieën cookies die op onze site gebruikt worden:

 • Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de site en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat u wordt herinnerd wanneer u op onze site surft binnen één enkele sessie of, indien u dit wenst, van sessie tot sessie. Deze cookies zorgen ervoor dat het winkelwagentje en het check-out proces mogelijk zijn en helpen bij beveiligingskwesties en bij het naleven van regelgeving.
 • Prestatie: Met behulp van deze cookies kunnen we de functionaliteit van onze site verbeteren door het gebruik ervan te volgen. In sommige gevallen zorgen deze cookies ervoor dat we uw verzoek sneller kunnen verwerken en maken deze cookies het mogelijk voor ons om de door u geselecteerde sitevoorkeuren te onthouden. Indien u deze cookies weigert, kan dit leiden tot minder gerichte aanbevelingen en een trage werking van de site.
 • Sociale media en advertenties: Sociale media cookies bieden u de mogelijkheid om verbinding te maken met uw sociale netwerken en om content van onze site via sociale media te delen. Advertentiecookies (van derden) verzamelen informatie die helpt om advertenties beter aan uw interesses aan te passen, zowel binnen als buiten onze site. In sommige gevallen houdt het gebruik van deze cookies de verwerking van uw persoonsgegevens in. Indien u deze cookies weigert, krijgt u mogelijk advertenties te zien die niet/ minder relevant zijn voor u, kunt u mogelijk geen goede verbinding maken met Facebook, Twitter of andere sociale netwerken en/ of kunt u geen content delen via sociale media.

U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de “Cookie-instellingen” onderaan elke pagina van onze site.

Voor een volledig en actueel overzicht van iedere derde die zich toegang verschaft tot uw internetbrowser (via de Beekman Staffstyling site of op een andere wijze), raden wij u aan een daartoe bestemde web browser plugin te installeren. U kunt er ook voor kiezen dat uw computer u iedere keer wanneer een cookie wordt verzonden waarschuwt, of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw browserinstellingen op elke browser en toestel dat u gebruikt. Iedere browser is enigszins anders. Kijk daarom in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Indien u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u geen toegang heeft tot verschillende functies die onze site efficiënter maken en zullen bepaalde diensten niet goed functioneren.

20 Wijzigingen in ons privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze site te vermelden. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in oktober 2022.

21 Vragen en feedback

Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid en onze privacypraktijken.

Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of problemen ervaart, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met de klantenservice:

Beekman StaffstylingB.V., Corridor 21C, Breukelen, Nederland

U kunt ons ook een e-mail sturen naar: [email protected]

Indien u contact met ons opneemt met een klacht over privacy zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit van het land van vestiging van de beheerder (i.e. Nederland).